השנים האחרונות היו שנים סוערות בתחום ההשקעות בנדל"ן. הכסף הרב שמגלגל תחום הנדל"ן יחד עם הרצון של הצרכן הישראלי להחזיק בנכס בבעלות פרטית לצד מחירי הדיור הגבוהים שהקשו על אפיקי ההשקעה המסורתיים, הביאו להופעתם של פתרונות עסקיים מגוונים שסייעו לצרכן הישראלי לבצע השקעות כלכליות באחד התחומים האהובים עליו ביותר – עולם הנדל"ן. לצד הופעתן של חברות הגונות וישרות שאכן הציעו ללקוחותיהם פתרונות עסקיים נוחים ומשתלמים כמו חברת "טפירו" בהובלתו של חיליק טפירו, צצו להן חברות שפעלו תחת אי סדרים ברורים שהכשילו לקוחות רבים שראו כיצד מיטב כספם יורד לטמיון. כל אלו הביאו לספקנות רבה מצד הציבור והתקשורת הישראלית, כשבפועל כדי להיות בטוחים שביצעתם עסקה עם חברה מהימנה כמו חברתו של חיליק טפירו כל שעליכם לעשות לברר האם החברה הציגה תשקיף פרטי שמהווה אישור מטעם הרשות לניירות ערך.

הרשות הרגולטורית ששומרת על האינטרס שלכם

הרשות לניירות ערך שהקמתה מעוגנת בחוקי המדינה היא הרשות הרגולטורית שאחראית על שמירת עניינו של ציבור המשקיעים בניירות ערך בישראל. הרשות אחראית על הסדרת ההשקעות בשוק ההון לרבות הפיקוח על התנהלות הבורסה, ולה מספר תפקידים מרכזיים שתכליתם פיקוח ושמירה על האינטרס של הצרכן הישראלי.

  • אישור לפרסום תשקיפים – תשקיף הוא מסמך שמפרט כל המידע שעשוי להיות בעל ערך עבור משקיע המעוניין לרכוש ניירות ערך. התשקיף יכלול תיאור של ניירות הערך המוצעים, את פירוטם המלא של עסקי החברה וכמובן את דוחותיה הכספיים שמאפשרים בקרה ופיקוח על פעילותה.
  • הסדרת פעילות קרנות הנאמנות והפיקוח עליהן – הרשות לניירות ערך אחראית על מתן אישורים לפרסום תשקיפים מטעם קרנות נאמנות. תשקיפי קרן כוללים פרטים רלוונטיים על החברה ועל הצעותיה הפיננסיות לרבות פירוט נכסי הקרן, תשואת הקרן ביחס למדדי ניירות ערך רלוונטיים, עלויות הניהול ועוד.
  • מעקב אחר חובות הדיווח בהן מחויב כל תאגיד וקרן נאמנות – כל תאגיד מחויב לעדכן את המשקיעים בו על ידי פרסום דו"ח תקופתי, לצד חובת דיווחים כספיים שוטפים. בנוסף, הרשות לניירות ערך מחייבת בדיווח על כל התפתחות משמעותית שלה השפעה על המשקיעים.

הגברת הפיקוח והבקרה בשנים האחרונות

בשנים האחרונות היינו עדים למספר פרשיות הונאה פליליות בתחום ההשקעות בכלל וההשקעות בנדל"ן בפרט, שהביאו משקיעים רבים שקיוו לקבל תשואה גבוהה עבור השקעתם לכדי פשיטת רגל. פרשיות אלו הביאו להגברת הפיקוח והבקרה של הרשות לניירות על שוק זה ועל ידי כך הצליחה הרשות להביא לעצירת פעילותן של חברות השקעות רבות שעברו על חובות הדיווח של הרשות תוך הטעיית ציבור המשקיעים ואי עמידה בהתחייבויות כלפיהם. אך לצד הונאות אלו ישנן מגוון חברות שמציעות פתרונות מימון ואפיקי השקעה לגיטימיים וישרים, תוך עמידה בכלל דרישות הרגולטור כמו חברתו של חיליק טפירו ועוד חברות הפועלות בתחום, וכדי שתוכלו ליהנות מהשקעה פיננסית מחברה ישרה כל שעליכם לעשות הוא לחפש אחר האישור המיוחל.

כך תדעו שאתם בידיים בטוחות 

הכלי המרכזי בו משתמשת הרשות לניירות ערך להבטחת השמירה על האינטרס של הציבור הישראלי הוא גילוי נאות שמבוצע על ידי הגשת תשקיפים מסודרים ומפורטים לפי הנחיות הרשות. אותן חברות שהיו בלב פרשיות ההונאה פעלו ללא הצגת תשקיפים שהם בגדר חובה המעוגנת בחוק ניירות הערך שלפיו "לא יעשה אדם הצעה לציבור אלא על פי תשקיף שהרשות התירה את פרסומו". תשקיף מפורט ומסודר שיכלול את כל הפרטים שנקבעו על ידי הרשות לניירות ערך גם יחשוף בפני המשקיע את כלל המידע הדרוש לו על מנת לקבל את ההחלטה האם להשקיע את מיטב כספו, ויתרה מכך, יהווה אישור מטעם הרשות המפקחת על מהימנות החברה.